Historie TV

- 2021-09-09-

Vyrobeno: Na konci 19. století začalo několik průkopníků zkoumat a navrhovat technologie pro přenos obrazu. V roce 1904 vynalezli Angličan Bellwell a Němec Koron technologii dálkového přenosu jedné fotografie po druhé. Každý přenos fotografií trvá 10 minut. V roce 1924 britští a němečtí vědci použili mechanické skenování k úspěšnému přenosu statických obrázků téměř ve stejnou dobu. Vzdálenost a dosah kabelového mechanického televizního přenosu však byly velmi omezené a snímky byly značně hrubé.
Růst: V roce 1923 rusko-americký vědec Zvorigin požádal o patenty na fotoelektrické obrazovky, televizní vysílače a televizní přijímače. Poprvé přijal komplexní vysílací a přijímací systém „elektronické televize“ a stal se průkopníkem moderní TV technologie. Aplikace elektronické technologie na televizorech umožnila televizorům vyjít z laboratoře do veřejného života. V roce 1925 britští vědci úspěšně vyvinuli televizory.

Zralost: V roce 1929 vysílal americký vědec Ives 50 řádků barevných televizních obrazů mezi New Yorkem a Washingtonem a vynalezl barevnou televizi. V roce 1933 Zworigin úspěšně vyvinul tubus pro kameru a obrazovou trubici pro televizní kamery. Dokončili jsme proces výroby televizní kamery a displeje zcela elektronických. Moderní televizní systém se zatím v podstatě formuje.