Každodenní údržba TV

- 2021-09-28-

Pokud je televizor používán nesprávným způsobem, ovlivní to životnost televizoru.
1. Pozor na vliv geomagnetismu. Fluorescenční obrazovka barevného televizoru s velkou obrazovkou by měla být umístěna směrem na jih nebo na sever, aby směr zemského magnetického pole byl v souladu se směrem elektronového paprsku v obrazovce, aby geomagnetismus neovlivňoval čistotu barev.
2. Dbejte na větrání a odvod tepla. Když používáte barevný televizor s velkou obrazovkou, nezakrývejte jej plastovým hadříkem, látkovým potahem atd. a nepokládejte spodní část pěnovým plastem, abyste neovlivnili propustnost vzduchu a odvod tepla barevného televizoru.
3. Věnujte pozornost barvě a objemu. Barva, hlasitost a kontrast barevného televizoru s velkou obrazovkou by měly být vhodné, aby byl dobrý nejen efekt sledování, ale také úspora energie a také prodloužení životnosti televizoru.
4. Jas televizoru by neměl být příliš velký. Pokud je obraz čistý, je lepší upravit jas na tmavší. Pokud zapnete příliš vysoký jas, za prvé to urychlí stárnutí fluorescenční látky televizoru, což způsobí její předčasné vyčerpání a zkrátí životnost televizoru; .

5. Obrazovku chraňte. Nehýbejte s televizorem a netřeste s ním, když sledujete program nebo když je právě vypnutý, aby nedošlo k poškození obrazovky. Obrazovka by měla být chráněna před přímým slunečním zářením.