Typy dotykových obrazovek

- 2021-10-12-

Dotykové obrazovkylze rozdělit do čtyř typů: odporový typ, kapacitní typ snímání, infračervený typ a typ povrchové akustické vlny podle použitého média a principu práce. Dotyková obrazovka je postupně modernizována a vyvíjena od low-end po high-end: od odporového typu a infračerveného typu po kapacitní typ snímání a typ povrchové akustické vlny.

Kapacitní dotyk
KapacitníDotyková obrazovkapokrývá průhlednou kovovou vrstvu na skleněné desce jako vodič. Na čtyřech stranách dotykové obrazovky jsou dlouhé a úzké elektrody, které vytvářejí nízkonapěťové střídavé elektrické pole ve vodiči. Když se prst dotkne kovové vrstvy, když se jí dotkne vodivý předmět, změní se kapacita kontaktu. Proud ze čtyřstranných elektrod poteče ke kontaktu. Ovladač dokáže určit polohu dotyku prostřednictvím proudu. Vzhledem k tomu, že se kapacita mění s teplotou, vlhkostí nebo podmínkami uzemnění, je jeho stabilita špatná a má tendenci nastat jev driftu.
Odporový dotyk
OdporovýDotyková obrazovkaje v podstatě struktura tenkého filmu a skla. Při dotyku se ITO na spodní vrstvě fólie dotkne ITO na horní vrstvě skla a přes senzor bude odeslána zpráva a poté odeslána z ovladače do počítače. Transformujte se na hodnoty X a Y na obrazovce, dokončete akci kliknutí a prezentujte ji na obrazovce.